Medische vragenlijst

Op basis van de medische vragenlijst kan ik de mogelijke risico’s van een behandeling vaststellen en eventuele voorzorgsmaatregelen nemen.

Neem naast het invullen van de lijst ook altijd even contact op met de praktijk om een afspraak te maken.

Het is ook mogelijk om de lijst te printen, op papier in te vullen en mee te nemen naar de eerste afspraak. Mocht u niet in het bezit zijn van een computer of printer, dan kan ik u de vragenlijst opsturen.
Printbare vragenlijst downloaden >